top of page

Lagerhaus X Felicia Hansen, 2023

Felicia-process_4 kopiera.jpg

Text from article about the design collaboration 2023-09-13:
(Translated from Swedish to English, Scroll down to find the original text)

Lagerhaus x Felicia Hansen - design collaboration with a "professional teddy bear killer"

Lagerhaus has started a collaboration with the textile artist Felicia Hansen, who in 2022 was awarded a design collaboration as a graduating student from the University of Textiles in Borås. The collaboration will explore the possibilities of transforming old stuffed animals into sustainable art and unique interior details, with a focus on highlighting important messages about reuse and sustainability.

Felicia Hansen, who humorously calls herself a "professional teddy bear killer," works with innovative textile art. By taking stuffed animals apart and reusing them, she creates works of art and interior details that both celebrate childhood memories and question consumer culture.

With a five-year design education from the University of Textiles in Borås and a strong passion for recycling, Felicia has created an artistic practice that not only challenges norms but also encourages awareness about waste from the toy industry.

The collaboration between Lagerhaus and Felicia Hansen started in 2022 when Lagerhaus had the honour of awarding one of Borås' Textile College graduates. Felicia has, therefore, designed lampshades that will be displayed in selected Lagerhaus stores. Felicia's creative design and commitment to sustainability reflect Lagerhaus' values perfectly.

About the design collaboration with Lagerhaus, Felicia says, "My collaboration with Lagerhaus has been super educational and fun! It's great to be able to show the important properties and potential of recycled materials in the creative process. I'm very much looking forward to seeing people's reactions to my'' teddy bear art''."

As part of the collaboration, Felicia has created lampshades consisting of Lagerhaus' existing lamp range, which in turn have been transformed into works of art with the help of recycled stuffed animals donated by the Red Cross in Malmö. Felicia's artwork will be displayed in three of Lagerhaus' stores, Drottninggatan in Stockholm, Vallgatan in Gothenburg and Emporia in Malmö, between 25/9-8/10, and then sold.Are you interested in borrowing or buying one of the lampshades?
Then don't hesitate to get in touch at feliciaohdesign@gmail.com

Tekst från artikel kring designsamarbete 2023-09-13:

Lagerhaus x Felicia Hansen - designsamarbete med en ”professional teddy bear killer”

Lagerhaus har inlett ett samarbete med textilkonstnären Felicia Hansen, som under 2022 premierades med ett designsamarbete som avgångsstudent från Textilhögskolan i Borås. Samarbetet kommer att utforska möjligheterna att omvandla gamla gosedjur till hållbar konst och unika inredningsdetaljer, med fokus på att framhäva viktiga budskap om återanvändning och hållbarhet.

Felicia Hansen, som humoristiskt kallar sig "professional teddy bear killer," arbetar med innovativ textilkonst. Genom att plocka isär gosedjur och återanvända dessa skapar hon konstverk och inredningsdetaljer som både hyllar barndomens minnen och ifrågasätter konsumtionskulturen.

Med en femårig designutbildning från Textilhögskolan i Borås och en stark passion för återbruk, har Felicia skapat en konstnärlig praktik som inte bara utmanar normer utan också uppmuntrar till medvetenhet kring avfall från leksaksindustrin.

Samarbetet mellan Lagerhaus och Felicia Hansen startade under 2022, då Lagerhaus hade äran att premiera en av Textilhögskolan i Borås avgångselever. Felicia har därför designat lampskärmar som kommer visas upp i utvalda Lagerhaus-butiker. Felicias kreativa design och engagemang i hållbarhet speglar Lagerhaus värderingar på ett perfekt sätt.

Om designsamarbetet med Lagerhaus säger Felicia "Mitt samarbete med Lagerhaus har varit superlärorikt och roligt! Det är fantastiskt att få visa de viktiga egenskaperna och potentialen hos återvunnet material i den kreativa processen. Jag ser väldigt mycket fram emot att se folks reaktioner på min ''nallekonst''."

Som en del av samarbetet har Felicia skapat lampskärmar bestående av Lagerhaus befintliga lampsortiment, som i sin tur har gjorts om till konstverk med hjälp av återbrukade gosedjur skänkta från Röda Korset i Malmö. Felicias konstverk kommer att visas upp i tre av Lagerhaus butiker, Drottninggatan i Stockholm, Vallgatan i Göteborg samt Emporia i Malmö, mellan 25/9-8/10, för att sedan säljas.


Är du intresserad av att låna eller köpa en av lampskärmarna?
Tveka då inte att höra av dig på feliciaohdesign@gmail.com

All pictures above are owned by Lagerhaus

Below, you will see pictures from the making of the Lagerhaus x Felicia Hansen lampshades.
All pictures seen below are owned by Felicia Hansen.

bottom of page